lock search attention facebook home linkedin twittter

Ekki taka gömlum sannleik sem gefnum. Það þarf kjark til að líta hlutina nýjum augum og fá á þá ferska sýn.

Sveitarstjóri

Tálknafjarðarhreppur óskar eftir að ráða sveitarstjóra til starfa.

Leitað er að jákvæðum, heiðarlegum og kraftmiklum einstaklingi sem er reiðubúinn til að leggja sig allan fram í krefjandi starf. Viðkomandi þarf að búa yfir góðri reynslu af því að starfa með fólki og hafa brennandi áhuga á að ná árangri í starfi. Viðkomandi þarf líka að eiga auðvelt með samskipti fyrir hönd sveitarfélagsins og að vera talsmaður þess, hvort sem er í samskiptum við opinbera stjórnsýslu, viðskiptavini, íbúa eða fjölmiðla.

Starfssvið

 • Framkvæmdarstjórn sveitarfélagsins og umsjón með framkvæmd ákvarðana sem teknar eru af sveitarstjórn.
 • Undirbúningur og seta funda sveitarstjórnar þar sem sveitarstjóri hefur málfrelsi og tillögurétt.
 • Yfirumsjón með skipulagi og virkni stjórnsýslu sveitarfélagsins og starfsmannamálum.

Umsókn

 • 1 Opið fyrir umsóknir
 • 2 Umsóknarfrestur liðinn
 • 3 Mat umsókna í gangi
 • 4 Viðtöl hafin
 • 5 Ráðningu lokið

Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferlisskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.

Umsóknarfrestur er til og með 16. júlí 2018

Menntunar- og hæfniskröfur

 • Háskólamenntun sem nýtist í starfi.
 • Farsæl reynsla af stjórnun, rekstri og fjármálum.
 • Þekking og reynsla af opinberri stjórnsýslu og sveitastjórnarmálum er æskileg.
 • Þekking og reynsla af stefnumótun er kostur.
 • Framúrskarandi leiðtogahæfni og hæfni í mannlegum samskiptum.
 • Góðir skipulagshæfileikar og metnaður til árangurs.
 • Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti.

Á Tálknafirði búa um 250 íbúar. Atvinnulíf í sveitarfélaginu er fjölbreytt og skólastarf öflugt, grunnskóli, leikskóli og tónskóli. Gott íþróttahús og sundlaug.

Sveitarstjóri þarf að eiga góð samskipti fyrir hönd sveitarfélagsins og vera talsmaður þess í samskiptum við íbúa, fjölmiða, viðskiptavini og opinbera stjórnsýslu.

Sveitarstjóri þarf að hafa áhuga á uppbyggingu samfélagsins, kynningarmálum, ímynd og stefnumótun þar sem framundan er stefnumarkandi vinna og mótun framtíðarsýnar í öllum málaflokkum.