lock search attention facebook home linkedin twittter

Ekki taka gömlum sannleik sem gefnum. Það þarf kjark til að líta hlutina nýjum augum og fá á þá ferska sýn.

Ráðgjafi

Sinnum ehf leitar að öflugum aðila til að sinna ráðgjöf varðandi vinnuprófanir og virknieflingu.

Sinnum hefur um árabil veitt ráðgjöf til einstaklinga varðandi vinnuprófanir og við erum að leita eftir öflugum ráðgjafa í teymið okkar.

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf eigi síðar en 1.september nk.

Starfssvið

 • Ráðgjöf til einstaklinga varðandi vinnuprófarnir og virknieflingu.
 • Þarfagreining.
 • Önnur tilfallandi sérverkefni.

Umsókn

 • 1 Opið fyrir umsóknir
 • 2 Umsóknarfrestur liðinn
 • 3 Mat umsókna í gangi
 • 4 Viðtöl hafin
 • 5 Ráðningu lokið

Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferlisskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.

Umsóknarfrestur er til og með 22. júlí 2018

Menntunar- og hæfniskröfur

 • Háskólamenntun á sviði heilbrigðis- eða félagsvísinda, s.s. á sviði iðjuþjálfunar, félagsráðgjafar, hjúkrunar eða sálfræði.
 • Góð þekking á vinnumarkaðinum.
 • Reynslu og þekkingu á sviði einstaklingsráðgjafar og/eða starfsendurhæfingar er kostur.
 • Framúrskarandi samskiptahæfni, jákvætt viðmót og þjónustulund.
 • Sveigjanleika og sjálfstæði í vinnubrögðum.
 • Skipulagshæfni og kostnaðarvitund.
 • Góð kunnáttu á íslensku og ensku, bæði í ræðu og riti.

Sinnum ehf. býður upp á fjölþætta velferðarþjónustu til einstaklinga sem vegna aldurs, fötlunar, heilsubrests eða annarra persónulegra aðstæðna þurfa á einhvers konar þjónustu og aðstoð að halda til að búa heima eða við daglegt líf. Sinnum er í samstarfi við flest sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu.

Sinnum starfrækir einnig vinnuprófanir á vinnustað með samningi við starfsendurhæfingarsjóðinn Virk. Í vinnuprófun er markvisst verið að vinna með þjálfun og aðlögun einstaklingsins aftur að vinnumarkaði eftir fjarveru vegna veikinda eða annarra ástæðna, þjálfa hann upp í að mæta í vinnu, eiga samskipti á vinnustað og vinna að verkefnum.

Rík áhersla er lögð á persónulega, einstaklingsmiðaða og sveigjanlega þjónustu með það að markmiði að mæta þörfum einstaklingsins í því umhverfi sem hann er í hverju sinni.