lock search attention facebook home linkedin twittter

Ekki taka gömlum sannleik sem gefnum. Það þarf kjark til að líta hlutina nýjum augum og fá á þá ferska sýn.

Skrifstofustjóri/bókari

SÍBS óskar eftir að ráða öflugan skrifstofustjóra sem jafnframt sér um bókhald sambandsins.

Starfið heyrir undir framkvæmdastjóra SÍBS. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf um áramót.

Starfssvið

 • Rekstur skrifstofu Happdrættis SÍBS, þ.m.t. starfsmannamál.
 • Umsjón með mánaðarlegum útdrætti og úrvinnslu.
 • Bókhald fyrir þrjár kennitölur: SÍBS, Happdrætti SÍBS og Heilsumiðstöð SÍBS.
 • Umsjón með launavinnslu.
 • Samantekt upplýsinga.
 • Áramótavinnslur í samstarfi við endurskoðanda.
 • Önnur tilfallandi störf.

Umsókn

 • 1 Opið fyrir umsóknir
 • 2 Umsóknarfrestur liðinn
 • 3 Mat umsókna í gangi
 • 4 Viðtöl hafin
 • 5 Ráðningu lokið

Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferlisskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.

Umsóknarfrestur er til og með 26. nóvember 2017

Menntunar- og hæfniskröfur

 • Haldgóð þekking og reynsla af bókhaldi er skilyrði.
 • Menntun á sviði bókhalds sem nýtist í starfi er kostur.
 • Góð þekking á viðskiptahugbúnaði, þekking eða reynsla af DK hugbúnaði er kostur.
 • Greiningarhæfni.
 • Frumkvæði og metnaður.
 • Góðir samskiptahæfileikar.
 • Skipulagshæfni, öguð og nákvæm vinnubrögð.
 • Sjálfstæði í starfi og góð hæfni í mannlegum samskiptum.

SÍBS vinnur að heilbrigði þjóðarinnar með fræðslu, forvörnum og endurhæfingu. SÍBS á og rekur endurhæfingarmiðstöðina Reykjalund og öryrkjavinnustaðinn Múlalund, ásamt Happdrætti SÍBS og Heilsumiðstöð SÍBS. SÍBS eru samtök sjúklingafélaga með um sjö þúsund félagsmenn og öll starfsemi samtakanna er rekin án hagnaðarsjónarmiða.