lock search attention facebook home linkedin twittter

Ekki taka gömlum sannleik sem gefnum. Það þarf kjark til að líta hlutina nýjum augum og fá á þá ferska sýn.

Bókari

Lánasjóður íslenskra námsmanna óskar eftir að ráða bókara til starfa í innheimtudeild.

Um er að ræða framtíðarstarf og verkefnin eru fjölbreytt. Starfshlutfallið er 100% og umsækjandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Starfssvið

 • Sér um uppáskrift reikninga og annast frágang þeirra til greiðslu.
 • Dagsuppgjör, uppgjör frá lögmönnum og umsýsla fjárhagsbókhalds.
 • Vinna við frágang bókhalds fyrir endurskoðun ársreiknings.
 • Afstemmingar bankareikninga og annarra reikninga.
 • Innskráning inn í innheimtukerfi sjóðsins.
 • Ýmis skýrslugerð.

Umsókn

 • 1 Opið fyrir umsóknir
 • 2 Umsóknarfrestur liðinn
 • 3 Mat umsókna í gangi
 • 4 Viðtöl hafin
 • 5 Ráðningu lokið

Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferlisskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.

Umsóknarfrestur er til og með 27. ágúst 2018

Menntunar- og hæfniskröfur

 • Viðskiptafræðimenntun eða önnur menntun sem nýtist í starfi.
 • Reynsla af bókhaldsstörfum nauðsynleg.
 • Þekking á Navision nauðsynleg.
 • Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum.
 • Góð samskiptahæfni, samstarfsvilji og álagsþol.

Lánasjóður íslenskra námsmanna er félagslegur jöfnunarsjóður sem hefur það að markmiði að tryggja námsmönnum í lánshæfu námi jöfn tækifæri til náms án tillits til efnahags.
Hjá LÍN starfa um 30 starfsmenn. Gildi þeirra eru fagmennska, samstarf og framsækni.