lock search attention facebook home linkedin twittter

Ekki taka gömlum sannleik sem gefnum. Það þarf kjark til að líta hlutina nýjum augum og fá á þá ferska sýn.

Verkefnastjóri HáAust (Fjarðabyggð)

Starfshópur um uppbyggingu háskólaseturs Austfjarða auglýsir eftir verkefnastjóra.

Ferli lokið

Leitað er að kraftmiklum og úrræðagóðum aðila með brennandi áhuga á umbótaverkefnum byggðarlaga og uppbyggingarstarfi í háskólaumhverfi. Meðal verkefna er greining á þörfum fyrir háskólasetur og mótun framtíðarsýnar fyrir svæðisbundna háskólamenntun. Verkefnastjóri annast einnig daglegan rekstur á verkefnum vegna uppbyggingar háskólasetursins, er stýrihópi til ráðgjafar og hefur auk þess frumkvæði að aðgerðum sem styðja við uppbyggingu háskólasetursins. Þá sér verkefnastjóri um kynningarstarf vegna verkefnisins háskólaseturs og samskipti við fjölmiðla. Starfið hentar jafnt konum sem körlum.

Starfssvið

 • Stefnumörkun, þarfagreining, daglegur rekstur og þróun á verkefnum.
 • Umsjón og eftirlit með verkefnum.
 • Starfsmaður stýrihóps.
 • Fjármál og rekstur.
 • Kynningarmál og samskipti við fjölmiðla.
 • Umsjón með gerð aðildarsamninga.

Umsókn

 • 1 Opið fyrir umsóknir
 • 2 Umsóknarfrestur liðinn
 • 3 Mat umsókna í gangi
 • 4 Viðtöl hafin
 • 5 Ráðningu lokið

Búið er að ráða í þetta starf. Við hvetjum atvinnuleitendur til þess að skrá sig í ráðningarkerfi Capacent. Þegar nýskráningu er lokið mælum við með því að fylgjast vel með auglýstum störfum og sækja um þau sem vekja áhuga. Þó er það svo að mörg störf eru ekki auglýst og í þeim tilfellum leitum við í gagnagrunni okkar að frambærilegu fólki. Því er mikilvægt að skráning þín sé ítarleg og gefi góðar upplýsingar um hæfnisþætti og reynslu.

Menntunar- og hæfniskröfur

 • Háskólapróf á grunnstigi sem nýtist í starfi er skilyrði, meistarapróf er kostur.
 • Góð þekking á evrópsku háskólaumhverfi er kostur.
 • Góð þekking á íslensku stjórn- og menntakerfi er kostur.
 • Reynsla af stjórnun og rekstri / reynsla af verkefnastjórnun.
 • Færni til að miðla upplýsingum í töluðu og rituðu máli.
 • Hugmyndaríki, lausnarmiðun og þolgæði.
 • Sjálfstæði, frumkvæði og skipulagshæfni.
 • Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum.

Fjarðabyggð, fyrirtæki og stofnanir í sveitarfélaginu, ásamt Fljótsdalshéraði og Háskólanum á Akureyri vinna að undirbúningi að stofnun Háskólaseturs Austfjarða. Verkefnastjórinn mun leiða undirbúninginn. Ráðið verður í starfið til tveggja ára með möguleika á framlengingu starfsins að þeim tíma liðnum.