lock search attention facebook home linkedin twittter

Ekki taka gömlum sannleik sem gefnum. Það þarf kjark til að líta hlutina nýjum augum og fá á þá ferska sýn.

Mannauðsstjóri

Foodco leitar að öflugum einstaklingi til að leiða mannauðsmál félagsins.

Mannauðsstjóri heyrir undir forstjóra. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Starfssvið

 • Fagleg forysta og stefnumótun á sviði mannauðsmála.
 • Ábyrgð á framkvæmd og þróun mannauðsstefnu.
 • Ábyrgð á starfsþróunar-, fræðslu og þjálfunarmálum.
 • Ráðgjöf og stuðningur við stjórnendur.
 • Ráðgjöf og upplýsingagjöf til starfsmanna.
 • Umsjón með gerð starfslýsinga og launasetningu starfa.
 • Ráðningar og ráðningaferli.
 • Gerð ráðningarsamninga og önnur skjalagerð.
 • Önnur tilfallandi verkefni.

Umsókn

 • 1 Opið fyrir umsóknir
 • 2 Umsóknarfrestur liðinn
 • 3 Mat umsókna í gangi
 • 4 Viðtöl hafin
 • 5 Ráðningu lokið

Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferlisskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.

Umsóknarfrestur er til og með 19. ágúst 2018

Menntunar- og hæfniskröfur

 • Háskólamenntun sem nýtist í starfi, menntun á mannauðssviði æskileg.
 • Reynsla og þekking á mannauðsmálum.
 • Reynsla af stjórnun og stefnumótunarvinnu.
 • Leiðtogahæfileikar og geta til að hvetja aðra til árangurs.
 • Lipurð, samstarfsvilji og góð hæfni í mannlegum samskiptum.
 • Hæfni til að miðla upplýsingum og fræðslu.
 • Þekking og reynsla af kjaramálum.
 • Góð íslensku- og enskukunnátta, bæði talað mál og ritað.
 • Sjálfstæði, frumkvæði og skipulagshæfni.

FoodCo á og rekur sjö þekkt vörumerki í veitingageiranum á Íslandi. Litla veitingastaðafjölskyldan okkar er sett saman úr þekktum og vinsælum veitingastöðum: Eldsmiðjunni, Saffran, American Style, Pítunni, Aktu Taktu, Roadhouse og Kaffivagninum Grandagarði. FoodCo er samtals með 20 veitingahús í fullum rekstri sem öll starfa eftir sinni eigin hugsjón og stefnu.