lock search attention facebook home linkedin twittter

Ekki taka gömlum sannleik sem gefnum. Það þarf kjark til að líta hlutina nýjum augum og fá á þá ferska sýn.

Árangursstjórnun

Með skilvirkri árangursstjórnun (Performance Management) geta fyrirtæki og stofnanir tryggt að mikilvæg stjórnunarferli styðji við innleiðingu á stefnu og markmiðum.

Árangursstjórnun leitar svara við tveimur megin spurningum; hvernig stöndum við og hvert stefnum við? Svara þarf þessum spurningum á markvissan máta, byggja á réttum upplýsingum sem lýsa stöðu og umhverfi eins vel og hægt er hverju sinni. Skýr markmið, kerfisbundnar mælingar og regluleg eftirfylgni eru lykilatriði til árangurs í þessum efnum.

Capacent hefur víðtæka reynslu í að aðstoða viðskiptavini við útfærslu og innleiðingu árangursstjórnunar, t.d. með því að koma á betri áætlanagerð, fjárhagsuppgjörum og stjórnendaupplýsingum hjá stærri fyrirtækjum landsins sem og að útfæra árangursstjórnunarsamninga hjá ríki og sveitarfélögum.

Capacent hefur reynslu í innleiðingu hugbúnaðarlausna fyrir árangursstjórnun frá Microsoft, IBM Cognos, Qlik, Oracle/Hyperion og SAP/Business Objects.

Ráðgjöf og þjónusta Capacent sem tengist árangursstjórnun:

  • Stefnumótun
  • Áætlanagerð
  • Stjórnendaupplýsingar
  • Fjárhagsuppgjör
  • Tölfræðileg greining (Analytics)
  • Samhæft árangursmat (Balanced Scorecard)
  • Árangursdrifin stjórnun (fyrirtækis og eða verkefna) byggð á „Pro-active planning“