lock search attention facebook home linkedin twittter

Ekki taka gömlum sannleik sem gefnum. Það þarf kjark til að líta hlutina nýjum augum og fá á þá ferska sýn.

Jafnréttisvísir Capacent

Jafnréttisvísir Capacent er verkefni fyrir fyrirtæki og stofnanir sem vilja stuðla að allsherjar vitundarvakningu um jafnréttismál og móta skýr markmið í framhaldinu.

Um er að ræða stefnumótun og vitundarvakning í jafnréttismálum sem ætlað er að meta stöðu jafnréttismála út frá ítarlegri greiningarvinnu, koma á breytingaverkefnum til að bæta stöðu jafnréttismála og innleiða þau.

Í stöðumatinu er horft til nokkura lykilþátta:

  • Menningar, samskipta og vinnuumhverfis
  • Stefnu og skipulags
  • Skipurits
  • Launa
  • Fyrirmynda

Notaðir eru mælikvarðar eins og kynjahalli í launadreifingu og glerþakslíkan. Einnig er leitast við það að fá uppá yfirborðið þá ómeðvituðu kynbundnu fordóma sem oft leynast í menningu, umhverfi og skipulagi fyrirtækja. Fyrirtæki og stofnanir sem taka þátt í verkefninu hljóta viðurkenningu þar sem formlega er vottað að fyrirtækið sé aðili að Jafnréttisvísi Capacent og öðlast þá rétt til þess að nota merkið í kynningarefni.

Með beitingu Jafnréttisvísins er tekið á öllum helstu þáttum er snerta stöðu kynjanna, eru fyrirstaða þess að kynin njóti jafnréttis og að konur fái framgang innan fyrirtækja til jafns á við karla.

Ráðgjafar Capacent hafa unnið að þróun verkefnisins síðastliðið ár ásamt tveimur fyrirtækjum, Landsvirkjun og TM:

”Heildstæð úttekt á stöðu jafnréttismála í Landsvirkjun, ekki aðeins á mælanlegum þáttum eins og kynjahlutfalli og launum heldur einnig á menningu, samskiptum og vinnuumhverfi. “
“Samstarfið við Capacent hefur hjálpað okkur að greina stöðuna og virkja allt okkar starfsfólk á þessari mikilvægu vegferð.”
– Hörður Arnarson, forstjóri Landsvirkjunar

“Það sem mér hefur þótt standa upp úr er hvernig verkefnið hefur ýtt við fólki og vakið það til umhugsunar um hluti sem áður ríkti hálfgert meðvirknisástand gagnvart. Vinnustofur með starfsmönnum hristu virkilega upp í fólki og margt kom þar til umræðu sem maður hafði ekki sjálfur áttað sig á. Við erum ekki komin á neina endastöð en ég fullyrði að þessi vegferð hefur fengið marga til að hugsa sig betur um framkomu á vinnustaðnum og þá hefur þessi vinna þegar haft heilmikil áhrif á aðferðafræði við ráðningar og framgang fólks innan félagsins.”
– Sigurður Viðarsson, forstjóri TM