lock search attention facebook home linkedin twittter

Ekki taka gömlum sannleik sem gefnum. Það þarf kjark til að líta hlutina nýjum augum og fá á þá ferska sýn.

Fjárhagsleg endurskipulagning

Er skulda­staðan erfið? Úttekt á fjárhag fyrir­tækis, sveit­ar­fé­lags eða opin­berrar stofn­unar er fyrsta skrefið til að bæta stöðuna.

Nauð­syn­legt er að þekkja fjár­hags­stöðu félaga og helstu áhættu­þætti áður en hafist er handa við að gera breyt­ingar á rekstri til að ná árangri og bæta skulda­stöðu.

Fyrir­tæki saman­standa af fjölda samn­inga sem gerðir eru við eigendur, lánveit­endur, stjórn­endur, starfs­menn, birgja, viðskipta­vini o.s.frv. Fjár­hagsút­tekt og endur­skipu­lagning fjár­mála fyrir­tækja snýr að því að skoða þessa samn­inga, getu fyrir­tæk­isins til að standa við þá og hvort nauð­syn­legt sé að gera breyt­ingar á þeim.

Fjár­hagsút­tektir og fjár­hags­legar endur­skipu­lagn­ingar ætti ekki að einskorðast við þann tíma er félag á í erfið­leikum með að standa við skyldur sínar. Það kann að felast tæki­færi í því að greina stöðuna og þau tæki­færi og ógnir sem í henni felast fyrir­fram þannig að hægt sé að nýta sér núver­andi stöðu til að styrkja rekstur félagsins til fram­tíðar.

Nálgun Capacent

Capacent vinnur fjár­hagsút­tektir í náinni samvinnu við forsvars­menn félagsins. Gerðar eru grein­ingar á því hvernig einstakir þættir starf­sem­innar ganga. Skoðað er hversu vel starf­semin er í stakk búin til að standa við gerða samn­inga eða hvort gera þurfi breyt­ingar á þeim þannig að félagið geti uppfyllt skyldur sínar og náð mark­miðum sínum.

Markmið slíkra úttekta ætti ávallt að vera að vinna að því að auka og/eða viðhalda verð­mætum félagsins.