lock search attention facebook home linkedin twittter

Ekki taka gömlum sannleik sem gefnum. Það þarf kjark til að líta hlutina nýjum augum og fá á þá ferska sýn.

Menntamál

Menntakerfið stendur frammi fyrir vaxandi kröfu almennings um að skólar setji sér markmið, framtíðarsýn og gildi. Jafnframt glíma stjórnendur skólastofnana við þá áskorun að veita hámarksþjónustu á sem hagkvæmastan hátt.

Capacent hefur unnið margvísleg verkefni á öllum stigum skólakerfisins með sömu aðferðum og hafa verið þrautreyndar í öðrum rekstri og hjá erlendum menntastofnunum. Capacent hefur unnið vinnustaðagreiningar og að úrbótum í framhaldi af þeim innan fjölmarga skóla á undanförnum misserum auk úttekta fyrir m.a. menntamálaráðuneytið.

Þá hafa skólastjórnendur sýnt stefnumiðuðu árangursmati (Balanced Scorecard) fyrir skóla mikinn áhuga á undanförnum árum. Þar er starfsmönnum skóla kennd aðferðafræði stefnumótunar og að koma stefnu í framkvæmd með gerð markmiða og mælikvarða og aðgerðum. Með þessari aðferðafræði geta skólar sett upp sitt eigið árangursmatskerfi.

Hjá Capacent starfa ráðgjafar sem hafa í gegnum árin leitt fjöldann allan af ráðningum skólameistara- og skólastjóra. Mikil þekking hefur safnast hér innanhúss og reynslan orðin afar haldbær.

Nánari upplýsingar